الماس صورتی جزو با ارزش ترین الماس های دنیا دسته‌هاوبلاگ دورگونه

با ارزش ترین الماس های جهان

الماس آبی  الماس آبی با وجود اینکه الماس صورتی «ستاره صورتی» یکی از الماس هایی است که رکورد گران قیمت…