رویه های ارسال سفارش :

ارسال کلیه مرسولات رایگان بوده است ، و ارسال در تهران از طریق پیک و در شهرستان از طریق پست و تیباکس میباشد.
کد رهگیری برای مشتریان ارسال میشود .
زمان تحویل در تهران 4 ساعت و در شهرستان 48 ساعت می باشد. در زمان تعطیلات رسمی و اعلام شده ، ارسال روزکاری پس از تعطیلات صورت می گیرد.

سامانه رهگیری مرسولات تیباکس :