روند پیش سفارش :

زمانی که شما محصولی را پیش خرید میکنید ، گرم ، متعلقات و قیمت نهایی کالا ، به صورت حدودی قید شده است که پس از ثبت سفارش و آماده سازی کالا مابه تفاوت آن محاسبه میشود .
چنانچه سفارش شما ثبت و پرداخت گردد با افزایش قیمت طلا در مدت زمان آماده شدن سفارشتان قیمت جدید طلا برایتان لحاظ نمیشود و کالا مورد نظر با قیمت طلای همان روزی که سفارشتان را ثبت کردین محاسبه میگردد.
زمان آماده سازی سفارش شما ( بسته به نوع سفارشتان ) 2 تا 14 روز کاری زمان میبرد.