کالکشن پاییزی نیکه

طاق‌بستان یکی از قدیمی‌ترین و زیباترین آثار باستانی ایران به‌حساب می‌آید. چند صحنه تاریخی از جمله تاج‌گذاری خسرو پرویز، اردشیر دوم، شاهپور دوم و سوم و هم‌چنین نواختن موسیقی با آلات موسیقی چنگ در آن حک شده‌ است.
فرشته بر سَردرِ طاق بستان نیکه نام دارد که با همان حلقه ی پیروزی و نیز شاخه گلی به نشانه ی دعوت به دوستی در دست خود دارد.
این کالکشن با آرزوی دستیابی به اقبال خوب برای شما عزیزان طراحی شده .
این کالکشن متشکل از پنج طرح مختلف طراحی گشته است که در ادامه معرف حضورتان میگردد.

طرح های کالکشن پاییزی نیکه

اثر پرسته منصوری

طرح آوان

آوان یعنی آباد و وسیع. علاوه بر این آوان معنی سرسبزی، شادابی و طراوت نیز می دهد.

طرح آروا

آروا ، ﻧﺎﻡ ﻓﺮﺷﺘﻪ اﻯ در آﯾﯿﻦ زرﺗﺸﺖ .​

طرح آران

آران به معنای جایگاه مقدس است ریشه کردی دارد .

طرح شینا

شینا ، ریشه کردی دارد و به معنای سعی و کوشش و جِد و جَهد و قدرتمند است.

طرح آیرین

آیرین ، در ملل های مختلف به الهه صلح و دوستی معنا گشته است .در زبان فارسی به غنچه نوشکفته نیز گفته میشود.