طرح آیرین

گردنبند آیرین

مشخصات

 • گردنبند طرح آیرین
 • وزن: 2.57 گرم
 • اجرت:19%
 • سنگ و متعلقات : 105,000 تومان
 • طلا:18 عیار
 • تضمین به روز بودن قیمت
 • ارسال رایگان به سراسر ایران
 • امکان عودت 7 روز
 • امکان تعویض 90 روز

گردنبند آیرین نیم دایره

مشخصات ( به زودی موجود میشود )

 • گردنبند طرح آیرین نیم دایره
 • وزن:  گرم
 • اجرت:19%
 • سنگ و متعلقات :  تومان
 • طلا:18 عیار
 • تضمین به روز بودن قیمت
 • ارسال رایگان به سراسر ایران
 • امکان عودت 7 روز
 • امکان تعویض 90 روز

انگشتر آیرین مروارید

مشخصات

 • انگشتر طرح مروارید آیرین 
 • وزن: 1.56 گرم
 • اجرت:19%
 • سنگ و متعلقات : 58,000 تومان
 • طلا:18 عیار
 • تضمین به روز بودن قیمت
 • ارسال رایگان به سراسر ایران
 • امکان عودت 7 روز
 • امکان تعویض 90 روز

گوشواره میخی آیرین

مشخصات

 • گوشواره طرح میخی آیرین
 • وزن: 2.66 گرم
 • اجرت:19%
 • سنگ و متعلقات : 117,000 تومان
 • طلا:18 عیار
 • تضمین به روز بودن قیمت
 • ارسال رایگان به سراسر ایران
 • امکان عودت 7 روز
 • امکان تعویض 90 روز

انگشتر آیرین

مشخصات

 • انگشتر طرح آیرین 
 • وزن:  1.67 گرم
 • اجرت:19%
 • سنگ و متعلقات :  117.000 تومان
 • طلا:18 عیار
 • تضمین به روز بودن قیمت
 • ارسال رایگان به سراسر ایران
 • امکان عودت 7 روز
 • امکان تعویض 90 روز