طرح شینا

گردنبند شینا

مشخصات

 • گردنبند طرح شینا 
 • وزن: 2.77 گرم
 • اجرت:19%
 • سنگ و متعلقات : 402,000 تومان
 • طلا:18 عیار
 • تضمین به روز بودن قیمت
 • ارسال رایگان به سراسر ایران
 • امکان عودت 7 روز
 • امکان تعویض 90 روزگردنبند 

گوشواره شینا

مشخصات

 • گردنبند طرح آیرین نیم دایره
 • وزن:  1.87 گرم
 • اجرت:19%
 • سنگ و متعلقات :408.000 تومان
 • طلا:18 عیار
 • تضمین به روز بودن قیمت
 • ارسال رایگان به سراسر ایران
 • امکان عودت 7 روز
 • امکان تعویض 90 روز

انگشتر شینا

مشخصات

 • انگشتر طرح شینا 
 • وزن: 1.98گرم
 • اجرت:19%
 • سنگ و متعلقات : 233,000 تومان
 • طلا:18 عیار
 • تضمین به روز بودن قیمت
 • ارسال رایگان به سراسر ایران
 • امکان عودت 7 روز
 • امکان تعویض 90 روزگردنبند 

انگشتر دورینگ شینا

مشخصات

 • انگشتر دورینگ شینا
 • وزن: 3.43 گرم
 • اجرت:19%
 • سنگ و متعلقات : 571,000 تومان
 • طلا:18 عیار
 • تضمین به روز بودن قیمت
 • ارسال رایگان به سراسر ایران
 • امکان عودت 7 روز
 • امکان تعویض 90 روزگردنبند